Dobro došli na stranice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor !

Dječji vrtić Vladimir Nazor djeluje na pet lokacija na području Grada Kastva.

Adresa glavnog objekta je Skalini Istarskog tabora 1, objekta Halugica-Spinčići Spinčići 47, objekta Mavrica-Engleske skupine Školska 6, objekta talijanske skupine Fiorellini Školska 8 i adresa Kastafskih sardelica Šporova jama 1a.

U 2018/2019 pedagoškoj godini u redovite programe vrtića upisano je 330 djece u dobi od godine dana do polaska u školu.

Cijene odgojno obrazovnih programa za roditelje s prebivalištem u Gradu Kastvu:

 

Cjelodnevni program vrtića: 750,00 kn

Cjelodnevni program jaslica: 750,00 kn

Cjelodnevni program jaslica s pelenom: 950,00 kn

Cjelodnevni specijalizirani program (jezični programi):900,00 kn

Poludnevni programi s ručkom: 650,00 kn

Obavijest o novom žiro računu vrtića

Kastafski vrtić - cjelodnevni rad


Grad Kastav je s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 16.08.2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.2.2.08.0011 za financiranje projekta „KASTAFSKI VRTIĆ-CJELODNEVNI RAD“ u iznosu od 1.870.750,15 kn. (prijavitelj Grad Kastav u partnerstvu sa DV Vladimir Nazor) .

 

Grad Kastav i DV Vladimir Nazor ponudit će roditeljima unaprijeđene usluge za djecu vrtićke dobi kroz projekt „KASTAFSKI VRTIĆ-CJELODNEVNI RAD“ .

Projektom će se kroz novu organizaciju rada vrtića pružiti unaprijeđena usluga roditeljima koji zbog zahtjeva svog radnog mjesta imaju potrebu za proširenim radnim vremenom vrtića i doprinijeti usklađivanju obaveza poslovnog i obiteljskog života. Djeci će biti pružena unaprijeđena usluga, dostupna u skladu sa stvarnim potrebama djece i njihovih roditelja, što će unaprijediti i razvojne mogućnosti i poboljšati socijalizaciju djece. Usluga smjenskog rada pružat će se u 2 vrtićke grupe u DV Vladimir Nazor u kojima djeca mogu boraviti od 06:00 do 21:30 sati, u skladu s radnim vremenom roditelja. Djeca će i dalje provoditi maksimalno 10 sati u vrtiću no sudjelovat će u programima u skladu sa potrebama organizacije rada roditelja. U svrhu ovakve organizacije rada, u DV Vladimir Nazor zaposlit će se četiri odgojitelja na puno radno vrijeme te kuharica i spremačica na pola radnog vremena. Postojeće i novozaposleno stručno osoblje koje radi direktno s djecom (odgojitelji/odgojiteljice i stručni suradnici) vrtića sudjelovat će u edukacijama za jačanje stručnih kompetencija s fokusom na poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, te na poticanje kreativnosti kao razvojne kategorije. Vrtići će se opremiti novim didaktičkim materijalima i opremom.


Lokacija

Dječji vrtić Vladimir Nazor

Skalini Istarskog tabora 1
51215 Kastav

Osnovni podaci

OIB: 85461853135
MB: 1478354
IBAN.: HR622402006 1100855210

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
Vladimir Nazor  od 6.15 do 17 sati, smjenska skupina do 21.30
Kastafske sardelice od 6.15 do 17 sati, smjenska skupina do 21.30
Mavrica- skupine za rano učenje stranih jezika od 6.30 do 17 sati
Halugica-Spinčići od 6.30 do 17 sati

Telefonski kontakti

Centrala: 829-360

Vrtićke skupine u Vladimir Nazoru:
829-363, 829-367, 829-364

Kastafske sardelice: 325-732

Mavrica - Engleske skupine: 691-427

Talijanska skupina: 098 480 58 52

Halugica - Spinčići: 276-717

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana