Arhiva natječaja

Natječaj za osobnog pomagača - 08.12.16.

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 35. sjednici održanoj 7. prosinca 2016.

 

Raspisuje

 

NATJEČAJ

Za sljedeće radno mjesto

 

 

  1. Osobni pomagač – 2 izvršitelja/ice na puno određeno radno vrijeme – 2 osobe od 01.01.2017. do 31.12.2017

 

 

Prednost imaju osobe VSS društvenog ili humanističkog smjera.

 

Uz zamolbu na natječaj priložiti: životopis, domovnicu, diplomu - original ili ovjerenu (kod javnog bilježnika) presliku, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana).

 

Prijave s dokumentacijom  poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

 

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor

-za natječaj (pomagači)

Skalini Istarskog tabora 1

51215 Kastav

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana