Arhiva natječaja

Natječaj za odgojitelje - 03.06.16

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 28. sjednici održanoj 3. lipnja 2016.

Raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za sljedeća radna mjesta:

 

    Odgojitelj/ica - 2 izvršitelja/ice na puno određeno radno vrijeme - zamjena - 2 osobe
    Odgojitelj/ica - 3 izvršitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme – 3 osobe
    Odgojitelj/ice - 5 izvršitelja/ice na puno određeno radno vrijeme -  5 osoba

 

Pod točkom 1., 2. i 3.  uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

 

Uz molbu  na natječaj priložiti:  životopis, domovnicu, diplomu-original ili ovjerenu presliku (kod javnog bilježnika), uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako osoba ima položen stručni ispit).

 

Prednost imaju osobe koje imaju položen ispit stranog jezika (engleski ili talijanski) na razini B razini prema ZEROJ-u. Potvrdu o položenom ispitu potrebno je priložiti uz dokumentaciju.

 

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vladimir Nazor

-za natječaj

Skalini istarskog tabora 1

51215 Kastav

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana