Arhiva natječaja

Natječaj za pomagače za djecu s razvojnim teškoćama - 20.11.17.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 3. e-sjednici održanoj 17. studenog  2017. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

  1. pomagač za djecu s razvojnim teškoćama (projekt od 1.1. 2018. do 31.12.2018) – na nepuno određeno radno vrijeme – 4 izvršitelj/ice

 

Pomagač za djecu s teškoćama u razvoju obavlja poslove i zadatke određene sistematizacijom poslova Dječjeg vrtića Vladimir Nazor.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom spremom.

Na natječaj je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

zamolbu, životopis, diplomu ili svjedodžbu (originalnu ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana), potvrdu o radnom stažu.

 

 

Natječaj je otvoren od 21. do 28. studenog 2017. godine.

 

Prijave s dokumentacijom poslati ili donijeti osobno na adresu:

Dječji vrtić Vladimir Nazor

-za natječaj (pomagači)

Skalini Istarskog tabora 1

51215 Kastav

 

 

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana