Školjkice

Odgojno-obrazovna skupina Školjkice u pedagoškoj godini 2021./2022. broji dvadeset i dvoje djece u dobi od četiri godine do polaska u školu. Od ukupno upisanog broja, petnaestero djece su školski obveznici.

Od početka listopada nalazimo se na novoj lokaciji, u objektu Mavrica u starom gradu te započinjemo s realizacijom redovnog programa obogaćenom sadržajima sporta.  Djecu se kroz program potiče na razvoj pozitivne svijesti o važnosti kretanja, zdravog načina života i bavljenja sportom kao i na  raznovrsne oblike tjelesnih aktivnosti pri čemu kineziolog i odgojitelji imaju individualizirani i fleksibilan pristup svakom djetetu, uvažavajući njihov cjelovit razvoj te imajući u vidu sveukupnu dobrobit za dijete (osobnu, tjelesnu, emocionalnu, socijalnu i obrazovnu). 

Program koji se provodi u našoj skupini nije usmjeren na stvaranje budućih sportaša već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje ona stječu potrebna znanja, vještine i navike te im se produbljuje interes za tjelesnom aktivnošću kroz igru i raznovrsne sadržaje.

Sam prostor našeg dnevnog boravka oblikovan je na način da uvažava mogućnosti i inicijativu  sve prisutne djece, potiče njihovu autentičnost i želju za aktivnošću. U takvom se okruženju učestalo razvija međusobno povjerenje, pri čemu vrlo brzo dolazi do izravnog uključivanja djeteta u raznovrsne aktivnosti s ostalima ili pak do samoiniciranja neke nove aktivnosti. Osobitu važnost pridajemo razvijanju emocionalno stabilnog socijalnog konteksta te pozitivnoj atmosferi u skupini kroz raznovrsne aktivnosti koje provodimo tijekom dana.

U okviru  redovnog programa obogaćenom sadržajima sporta, kroz projektni način rada, trenutno  se bavimo  Olimpijskim igrama, temom koja  nas je zainteresirala tijekom gledanja prijenosa otvorenja igara u Pekingu, a koju smo produbili upoznajući se s prvim takvim igrama u staroj Grčkoj, prijenosima programa raznih olimpijskih disciplina, ali i kroz dva ovogodišnja, zimska izleta na Platak.

 

Više o redovitom cjelodnevnom programu obogaćenom specifičnim sadržajima sporta možete pročitati OVDJE.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana