Engleska skupina  Smarties

 

Skupina Smarties „stanuje“ u objektu Mavrica, koji je smješten u staroj gradskoj jezgri grada Kastva. Skupina je mješovita, što znači da su upisana djeca od treće godine starosti do polaska u školu. Ove nam se godine pridružilo desetero novoupisane djece. Ukupno nas je dvadeset i dvoje, četrnaest dječaka i osam djevojčica. Sedmero je djece predškolskog uzrasta.

 

 

Specifičnost ove skupine je rad prema posebnom, verificiranom programu koji se jednim dijelom odvija na engleskom jeziku, a prema pedagoškim načelima Marie Montessori.

 

 Prostor u kojem skupina boravi (soba dnevnog boravka) uređen je prema ovim načelima, što znači da je podijeljen na pet osnovnih područja u kojima se nalaze aktivnosti (didaktički materijali)  putem kojih kod djece potičemo sticanje određenih znanja, sposobnosti i vještina,a to su:

  • područje praktičnog života u kojem se nalaze razne aktivnosti čišćenja, presipavanja, prenošenja, prelijevanja, otvaranja/zatvaranja, otkopčavanja/zakopčavanja, odvezivanja/zavezivanja, rezanja, mazanja, dakle sve aktivnosti koje moramo usvojiti kako bi se mogli brinuti sami o sebi i o svojoj okolini.

 

 

  • senzoričko područje - didaktički materijali ovog područja su karakteristični i vrlo prepoznatljivi  ("Montessori materijali"). Njihovom manipulacijom dijete razvija sposobnosti vizualne, auditorne, taktilne, gustatorne, olfaktorne i bazične percepcije.

 

  • područje jezika (govornog i pisanog). U našoj skupini obrađuje se paralelno materinji i engleski jezik.

 

  • područje matematike. Ovdje dijete prvo stiče konkretna iskustva, usvaja pojmove i relacije kroz manipulaciju materijalima. Nakon duže izloženosti raznolikim prediskustvima s dekadskim sustavom i geometrijskim oblicima dijete je spremno apstrahirati doživljeno i ući u svijet matematičkih simbola i operacija; u svijet geometrije i aritmetike.

 

  • područje "Kozmičkog odgoja" nudi priliku za upoznavanje stvarnog svijeta koji nas okružuje, izvan zidova sobe. Tu dijete može usvajati pojmove iz područja geografije, povijesti ili prirode i društva putem bogatih interaktivnih poticaja kao što su razne vrsta globusa, formacije reljefa, Montessori puzle s dijelovima tijela raznih životinja ili dijelovima biljke, zastave i nacije svijeta i sl.

 

 

Rano usvajanje engleskog jezika

 

Velik interes za upis djece u program ranog usvajanja engleskog jezika pokazuje da su roditelji prepoznali trenutak u kome živimo; vrijeme promjena i globalizacije u kom komunikacijske kompetencije postaju osnovna pretpostavka opstanka i razvoja zajednice.

 

Način provođenja programa krije se već u njegovom nazivu – usvajanje, a ne – učenje.

 

Djeca usvajaju engleski jezik baš kao što su usvojila i materinji; spontano ili situacijski. To znači da je glavni poticaj za usvajanje jezika svakodnevno okružje koje je djetetu blisko i prepoznatljivo. Ono je bogato didaktičkim materijalima, kao i kvalitetnim pjesmama, pričama i brojalicama.

 

Ključna je uloga odgajatelja/ice koja osim što mora biti jezično kompetentna osoba, treba biti afirmativna, vedra i topla osoba budući da su pozitivne emocije vrlo usko povezane s učenjem (puno brže učimo ono što nam se "sviđa").

 

Poznavanje ili usvajanje engleskog jezika, odnosno rano izlaganje djece drugom jeziku ima i svoje brojne pogodnosti. Istraživanja potvrđuju da djeca izložena drugom jeziku postaju bolja u usmjeravanju pažnje, pozitivan je utjecaj na razvoj višestrukih inteligencija, a djeca postaju svjesna postojanja drugih kultura i gledišta različitih od njihovog, što utječe na razvoj tolerancije i razumijevanja.

 

Kako su za razvoj jezika neophodni izloženost (jeziku) i potreba (za komunikacijom), jezik najbolje usvajamo u različitim uvjetima (situacijama) sa brojnim i različitim ljudima. Ova izuzetno izražena socijalna komponenta nalaže svakodnevna druženja skupine. Tako svaki dan dio vremena provodimo u zajedničkom krugu ("Circle time") gdje djeca imaju mogućnost podijeliti svoja razmišljanja i spoznaje. To je vrijeme kada provodimo zajedničke igre, usvajamo nove pjesmice, recitacije, predstavljamo nove materijale ili čitamo.

 

Slijedimo tradicijske običaje našeg kraja, ali obilježavamo i anglosaksonske praznike kako bi djeci što više približili kulturu čiji jezik usvajaju.

 

Također, koristimo blizinu šume te svakodnevno odlazimo u kastavsku šumu. Djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem, a u suradnji s drugom djecom i odraslima, stiču vrijedna iskustva, znanja i vještine.

 

 

Trenutno se, kroz raznovrsne aktivnosti, pripremamo za Belu nedeju i Mići samanj.

A planiramo posjetiti Šumsku bajku u Liču i još  mnogo, mnogo toga!

 

 

Best regards from Smarties 😊

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana