Evo nas u novoj pedagoškoj godini! Većini djece u skupini je to već četvrta godina boravka u vrtiću. Sada smo najveća skupina u objektu Vladimir Nazor. Brojimo čak dvadeset pet pingvina, od kojih su sedamnaestero školski obveznici – školarci.

            I ove godine Pingvini nastavljaju raditi ono što najviše vole – izlaziti van. Da! Svaki dan idemo van! To je postao moto naše skupine. Pingvini sada već dobro poznaju kraj u kojem žive i u kojem se nalazi naš vrtić. Većina vremenskih prilika iskorištena je za boravak na otvorenom prostoru. Kastafska šuma Loza naš je drugi dom i tu često provodimo vrijeme u igri, aktivnostima i istraživanju. Pingvini i njihovi roditelji znaju da malo kiše, vjetra ili zime ne smeta za boravak u prirodi jer su dobro opremljeni za to. Pingvini znaju gdje je Loza, gdje su Vele ravni, eko staza, Crekvina, Lokvina i Loža. Mnogo toga znaju Pingvini o Kastvu i njegovim ljepotama.

            Pingvini nastavljaju i ove godine koristiti blagodati našeg kraja. Kako smo sada već pravi istraživači, Pingvini će ove godine obogatiti svoje svakodnevne šetnje projektom "Kastafske šternice". Koliko će ih pronaći, kako izgledaju i čemu služe... na sve to ćemo pokušati pronaći odgovore i pri tome se nastojati dobro zabaviti!

            Ono što Pingvini možda ne znaju, ali znaju njihovi odgajatelji, jest da na sve ove načine ispunjavamo ciljeve propisane Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno, prihvaćamo dijete kao cjelovito biće te razumijemo da je priroda njegova učenja kvalitetna jedino ako je nenametljivo integrirana u svakodnevni odgojno – obrazovni proces. Na ovaj način utječemo na razvoj kompetencija te radimo na cjelokupnoj dobrobiti djeteta (osobnoj, emocionalnoj i tjelesnoj, te obrazovnoj i socijalnoj).

 

  

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana