Školjkice su vrtićka skupina koja broji šesnaestero razigranih i znatiželjnih malih istraživača.  Na kraju prošle pedagoške troje djece je prešlo u englesku skupinu, pa se nama pridružilo troje nove djece, svi su odlično prihvatili skupinu kao i skupina njih.  Skupina je od ove pedagoške godine smještena u objektu Vladimir Nazor zbog čega su sve Školjkice morale proći proces adaptacije, kako na prostor tako i na nove prijatelje.

Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u našoj skupini prilagođava se potrebama i interesu djece. Potiče se spontano i situacijsko učenje, uz fleksibilno korištenje prostora i materijala. Pritom se osnažuje prirodna znatiželja djece, poštuju njihovi interesi i potrebe.

Spontano i situacijsko učenje djece, samostalno ili uz podršku druge djece, u interaktivnom prostoru punom različitih poticaja zanimljivo je i pozitivno iskustvo za djecu. Djeca se međusobno uče brinuti jedni o drugima, pomažu  si u  učenju i istraživanju, te pritom na najbolji mogući način učvršćuju, uvježbavaju i proširuju svoja znanja pri čemu posebno naglašavamo pozitivan utjecaj na razvoj njihovih komunikacijskih vještina i socijalnih kompetencija.

Svakodnevnim izlascima i interaktivnim šetnjama Kastvom aktivno  živimo viziju i misiju našeg vrtića,  pa je stoga cijeli Kastav naš dnevni boravak, a mi  sretno odrastamo u zajednici njegujući vlastitu tradiciju i kulturu istovremeno poštujući i uvažavajući različitosti.

 

  

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana