„Fiorellini“  su vrtićka skupina ranog usvajanja talijanskog jezika koju čine  20 - ero djece,  10 djevojčica i 10 dječaka, u prosjeku od 3 – 4.5 godine s odgojiteljicama Marinelom Čagalj i Silviom Riosa.

Od ove pedagoške godine nalazimo se u novom prostoru objedinjeni sa engleskim skupinama uz objekt „Mavrica“, na adresi Školska 8. Zbog iznimno povoljnog smještaja u samoj jezgri staroga grada  imamo mogućnost svakodnevnog boravka u šumi „Loza“ te  na raznovrsnim kulturno važnim područjima jezgre grada što je i jedna od bitnih zadaća vrtića. Djeca na pristupačan način upoznaju kulturne vrijednosti grada uz aktivno istraživanje i sudjelovanje objedinjeno elementima ranog usvajanja talijanskog jezika.

Cilj programa je omogućavanje učenja i upoznavanja stranog jezika i kulture od najranije dobi, na djeci pristupačan način, uz osiguravanje poticajnog okruženja (kroz oblikovanje prostora - materijalne sredine, osiguravanja adekvatne opreme, stručnog kadra) u kojem će dijete spontano učiti talijanski kroz svakodnevne situacije, radnje i aktivnosti.

Program se zasniva na humanističko razvojnoj koncepciji, polazeći od razvojnih potreba i mogućnosti djeteta, poštujući djetetovu cjelovitost i individualne karakteristike. Okruženje u kojem djeca borave prilagođeno je razvojnom stupnju, potrebama i interesima svakog djeteta.

Naglasak je na zadovoljavanju djetetovih individualnih potreba te poticanju razvoja aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina cjelokupnog razvoja.

Soba dnevnog boravka sadrži mnoštvo materijala i igračaka raspoređenih  po raznovrsnim centrima:

  • Građevnom centru
  • Likovnom centru
  • Obiteljskom centru
  • Stolno – manipulativnom centru
  • Mirnom centru
  • Senzoričkom centru
  • centru koji prati aktualna zbivanja, a koji se mijenja ovisno o trenutnim zbivanjima “ Jesenski centar“

Time se u razvojno poticajnom okruženju, uz poštivanje individualizacije djeteta omogućuje iskustveno učenje, slobodnim izborom vrste i trajanja djetetove aktivnosti,  uz  samoodređivanje tempa i intenziteta učenja kroz izabranu aktivnost, igru, a sve kroz elemente ranog usvajanja stranog jezika putem situacijskog pristupa.

 

  

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana