Novosti

Kao nastavak projekta Projekt Postcard, a u suradnji s gradom Kastvom svako dijete je izabralo neki grad ili državu kamo želi poslati razglednicu iz Kastva. Razglednice s dječjim pozdravima otputovale su u vrtiće i škole u Rusiju, Irsku, Švicarsku Francusku, Vukovar, Sydney, Kinu, Japan i još mnoga druga mjesta. Jedna je razglednica poslana u Englesku, i to kraljevskoj obitelji, jer je tada bilo aktualno vjenčanje Meghan i princa Harryja. Na naše veliko iznenađenje, stigao je odgovor!

 

Poštovani roditelji, primite na znanje sljedeće novosti.

Obavještavamo vas da je od siječnja 2019. u Dječjem vrtiću zaposlena logopedinja, Dubravka Pezo Vidović, prof.. Po završenim opservacijama i ispitivanjima, roditelji djece u tretmanu bit će obaviješteni odaljnjim postupcima.

Sredstva prikupljena na Božićnom sajmu uplaćena su potrebitima. Uplatnice su u Upravi. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali uprikupljanju sredstava.

 

Hvala svima koji su došli i podržali nas na promociji četverojezičnog kalendara koji su izradila djeca i odgojitelji jezičnih skupina Fiorellini, Smarties i Marshmallows pod mentorstvom učiteljice Dragice Stanić te u suradnji s pedagoginjom Marinom Marghetti. Hvala svima koji su se odazvali našem tradicionalnom božićnom sajmu te uživali s nama u predivnom, sunčanom danu!

Prodajni sajam dječjih radova će se održati, sutra, 15. prosinca 2018., u vijećnici Grada Kastav (pored hotela Kukuriku), od 11 do 13 sati, umjesto pod Ložun. Očekujemo Vas!

 

 

 

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

JAVNI POZIV ZA  UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2018./2019. PEDAGOŠKOJ GODINI

 

- ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2013. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2019. do 31. svibnja 2019. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

Zahtjev za upis djece u program predškole i kratki upitnik možete preuzeti u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav ili na internetskim stranicama  www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja      dokumenta)

- presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu djeteta,  ne stariju od tri mjeseca

- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima  roditelja/staratelja   ne  starije od tri mjeseca

- potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne stariju od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

- presliku  odgovarajućeg       medicinskog   i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka          o postojanju teškoće   o razvoju, ukoliko postoji

 

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 02.01.2019.  do 25.01.2019. godine u upravu  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, svakog radnog dana od 02. siječnja do zaključno 25. siječnja 2019. godine od 08.00 do 13.00. sati, a 15. i 22. siječnja  2019. godine od 08.00. do 18.00. 

Javni poziv objavljen je na oglasnim pločama dječjeg vrtića, internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.                                             

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana