Nalazi fizijatra 2018

Svake pedagoške godine pa tako i ove, 2018. u mjesecu studenom, fizijatar, dr. Batinić, izvršio je pregled stopala i kralježnica sve djece starije od 3 godine. Svrha pregleda je procjena učestalosti poteškoća lokomotornog sustava kod djece predškolskog uzrasta.

Pregledano je 203 djece od ukupno 249 koliko ih je bilo obuhvaćeno pregledom. Od tog broja 46 djece taj dan nije bio u vrtiću.

Pregledano je 99 djevojčica i 104 dječaka.

Uredan nalaz ustanovljen je kod 88 djevojčica i 81 dječaka.

Odstupanja od urednog nalaza ustanovljena su kod 11 djevojčica –spuštena stopala. Kod dječaka je taj broj veći pa su spuštena stopala ustanovljena kod 23 dječaka.

Preporuka fizijatra je sportska aktivnost za svu djecu a za 11-ero je preporuka nošenja ortopedskih uložaka.

Usporedbom nalaza sa prošlogodišnjom pedagoškom godinom, dolazimo do zaključka kako je ovogodišnji ukupni nalaz sve pregledane djece bolji od prošlogodišnjeg.

Analiza općenito pokazuje da deformiteti lokomotornog aparata ukazuju na potrebu pojačane odgovornosti za stvaranje boljih uvjeta za provođenje tjelesnog odgoja, kako u vrtiću tako i izvan njega naročito.

Svakodnevna tjelesna aktivnost je od neprocjenjive važnosti za unapređivanje zdravlja, stvaranje navike tjelesnog vježbanja, usmjeravanje djece prema sportu i smanjenje tendencije sjedilačkog i pasivnog životnog stila koji je sve prisutniji kod djece.

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana