Skakavci

Odgojno-obrazovna skupina Skakavci u pedagoškoj godini 2022./2023. broji dvadesetero djece u dobi od četiri godine do polaska u školu. Od ukupno upisanog broja, jedanaest ih je školskih obveznika.

I ove se pedagoške godine sportska skupina Skakavci nalazi se u objektu Mavrica u starom gradu gdje koristimo sve ponuđene nam sadržaje to jest prostore i trgove grada za razne igre i ostale tjelesne sadržaje. Djecu se kroz program potiče na razvoj pozitivne svijesti o važnosti kretanja, zdravog načina života i bavljenja sportom kao i na raznovrsne oblike tjelesnih aktivnosti pri čemu kineziolog i odgojitelji imaju individualizirani i fleksibilan pristup svakom djetetu, uvažavajući njihov cjelovit razvoj te imajući u vidu sveukupnu dobrobit za dijete (osobnu, tjelesnu, emocionalnu, socijalnu i obrazovnu).

Program koji se provodi u našoj skupini nije usmjeren na stvaranje budućih sportaša već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje ona stječu potrebna znanja, vještine i navike te im se produbljuje interes za tjelesnom aktivnošću kroz igru i raznovrsne sadržaje.

Sam prostor našeg dnevnog boravka oblikovan je tako da uvažava mogućnosti i inicijativu  sve prisutne djece, potiče njihovu autentičnost i želju za aktivnošću. U takvom se okruženju učestalo razvija međusobno povjerenje, pri čemu vrlo brzo dolazi do izravnog uključivanja djeteta u raznovrsne aktivnosti s ostalima ili pak do samoiniciranja neke nove aktivnosti. Osobitu važnost pridajemo razvijanju emocionalno stabilnog socijalnog konteksta te pozitivnoj atmosferi u skupini kroz raznovrsne aktivnosti koje provodimo tijekom dana.

U okviru redovnog programa obogaćenom sadržajima sporta, kroz projektni način rada bavimo se oživotvorenjem starih, zaboravljenih igara naših nona i nonića što pobuđuje snažan interes kod djece a u planu je i pobuditi suradnju s obiteljima kao i lokalnom zajednicom. Druga tema kojoj smo posvećeni je boravak na otvorenom te u suradnji s još nekim hrvatskim vrtićima provodimo istoimeni projekt: Tisuću sati na otvorenom. Veselimo se predstojećim izletima u Šmriku na farmu magaraca, posjetima kazalištu lutaka kao i nezaobilaznim boravcima na snijegu.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana