U odgojno-obrazovnoj skupini „Fritulice“, u pedagoškoj godini 2023./2024., provodi se smjenski rad. Upisano je dvadesetero djece u dobi od navršene tri godine života do polaska u školu. Sedmero je djece školskih obveznika koji svakodnevno sudjeluju u aktivnostima pripreme za školu.

Prednosti dobno mješovitih skupina ima mnogo. Djeca se razlikuju po sposobnostima, znanju, iskustvu i interesima. Neopterećena su uspoređivanjem i međusobno si bogate igru. U dobno mješovitim skupinama djeca uče jedni od drugih i brinu jedni za druge. Odgajatelji svakodnevno pomno planiraju odgojno-obrazovni rad na način da kreiraju problemske situacije u kojima djeca vježbaju prosocijalne vještine.  Naglasak stavljaju na poticanje djece na samostalnost prilikom obavljanja svakodnevnih radnji, pritom se vodeći načelom Montessori pedagogije: „Pomozi mi da uradim sam“. Također, odgajatelji razumiju važnost kretanja i boravka na svježem zraku za razvoj mozga djece predškolske dobi, stoga „Fritulice“ na vanjskom prostoru provode mnogo vremena krećući se i u slobodnoj igri s prirodnim materijalima.

Soba dnevnog boravka organizirana je u centre aktivnosti u kojima djeca pronalaze razne materijale i sadržaje. Tijekom pedagoške godine, odgajatelji mijenjaju i nadopunjuju centre aktivnosti (i materijale koji se u njima nalaze) prepoznavajući i uvažavajući trenutne interese djece. Na taj način djeca imaju priliku aktivno učiti kroz igru i neposredno iskustvo.

„Naš najveći napor mora biti razviti slobodna ljudska bića koja su sposobna sama prenijeti svrhu i smjer svojim životima. Potreba za maštom, osjećaj istine i osjećaj odgovornosti - te su tri sile sam živac obrazovanja.“ – Rudolf Steiner

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana