Kroštulice

Odgojno-obrazovna skupina Kroštulice mješovita je vrtićka skupina koja okuplja djecu dobi od 3 do 6 godina. Gotovo polovicu skupine čine djeca predškolci koji će ove pedagoške godine biti uključeni u program predškole.

Osim obilježavanja istaknutih datuma i blagdana, praćenjem interesa djece strukturirat ćemo odgojno-obrazovni rad. Vodeći se vizijom i misijom vrtića te Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje planiramo se uključivati u lokalna događanja te njegovati bogatu povijest, tradiciju i kulturu Kastafšćine.

Sobu dnevnog boravka strukturirali smo s ciljem poticanja svih razvojnih aspekata djece te vodeći računa o individualnim različitostima djece (različitim interesima, mogućnostima, potrebama, predznanjima i stilovima učenja). Stoga će se soba dnevnog boravka tijekom pedagoške godine mijenjati. Cilj nam je cjelovit razvoj, odgoj i učenje djetata (posebno samopoštovanje, samopouzdanje i pozitivna slika o sebi) te razvoj kompetencija, kao i osiguravanje osobne, emocionalne, socijalne, tjelesne i obrazovne dobrobiti za dijete.

U Kroštulicama ćemo nastojati njegovati prijateljstvo, toleranciju, identitet, autonomiju i krativnost, ali i znanje.

Veselimo se!

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana