Odgojno-obrazovna skupina Lavići ove se je pedagoške godine povećala za jednog člana, tako da sada ukupno broji 21 dijete. Poželjeli smo dobrodošlicu i novoj odgojiteljici Hani, koju su djeca odlično prihvatila. Djeca su dobi od 4 do 6 godina. Više od polovicu skupine čine djeca predškolci koji će ove pedagoške godine biti uključeni u program predškole. Iz tog razloga planiramo više posjeta, izleta i boravaka izvan dječjeg vrtića.

Osim obilježavanja istaknutih datuma i blagdana, praćenjem interesa djece strukturirat ćemo odgojno-obrazovni rad. Vodeći se vizijom i misijom vrtića te Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje planiramo se uključivati u lokalna događanja te njegovati bogatu povijest, tradiciju i kulturu Kastafšćine.

Sobu dnevnog boravka strukturirali smo s ciljem poticanja svih razvojnih aspekata djece te vodeći računa o individualnim različitostima djece (različitim interesima, mogućnostima, potrebama, predznanjima i stilovima učenja). Stoga će se soba dnevnog boravka tijekom pedagoške godine mijenjati. Cilje nam je cjelovit razvoj, odgoj i učenje djetata (posebno samopoštovanje, samopouzdanje i pozitivna slika o sebi) te razvoj kompetencija, kao i osiguravanje osobne, emocionalne, socijalne, tjelesen i obrazovne dobrobiti za dijete.

Lavići su složna odgojno-obrazovna skupina u kojoj se njeguje prijateljstvo, tolerancija, identitet, autonomija i krativnost, ali i znanje. Vrlo su znatiželjni stoga se veselimo tome kamo će nas ta znatiželja tijekom pedagoške godine odvesti...

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana