Odgojno-obrazovna skupina Mišići je skupina s produženim boravkom te u pedagoškoj godini 2021./2022. broji 22 djece u dobi od 3 godine do polaska u školu. Od toga pet je predškolaraca koji se rado pripremaju za školu. Grupa je mješovita od 3-6 godina što je vrlo dobro i poticajno za mlađe koji upijaju znanje, vještine i ponašanje od starijih.

Skupina Mišići je vesela, radoznala, razigrana skupina! Djeca su povezana, odnos između djece je odličan. Mišići vole sportske igre, kretanje na otvorenom jer su puni energije. Vole slikati, modelirati i konstruirati. Vješti su u manipulativnim aktivnostima, vole priče. Naročito nam je drago da postoji empatija među djecom, pomažu jedni drugima što se najbolje vidi kada stariji pomažu mlađima. U vrtiću svakodnevno potičemo djecu na samostalnost.

 

“ Sve što može, dijete i mora napraviti samo”

M. Montessori

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana