Fiorellini

„Fiorellini“ je odgojno –obrazovna skupina za rano usvajanje talijanskog jezika.   Nalazimo se na adresi Školska 8, pridruženi objektu „Mavrica“, uz prijatelje iz odgojno-obrazovne skupine „Pandice“. Ove pedagoške godine upisano je 20-tero djece. Tek mali broj djece čine školski obveznici dok  ostatak grupe čine djeca mlađe, mješovite dobi.

Talijanski jezik usvajamo putem raznovrsnih aktivnosti, planiranih ili onih vođenim interesima djece uz spontano korištenje situacijskog konteksta te upotrebu raznovrsnih didaktičkih, audio-vizualnih sredstva i pomagala.

Program se zasniva na humanističko razvojnoj koncepciji, polazeći od razvojnih potreba i mogućnosti djeteta, poštujući djetetovu cjelovitost i individualne karakteristike. Okruženje u kojem djeca borave prilagođeno je razvojnom stupnju, potrebama i interesima svakog djeteta.

Naglasak je na zadovoljavanju djetetovih individualnih potreba te poticanju razvoja aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina cjelokupnog razvoja.

Njegujemo viziju i misiju vrtića uz svakodnevni boravak na vanjskom prostoru, staroj jezgri i okolici grada Kastva. Zbog iznimno povoljnog smještaja u samoj jezgri staroga grada  imamo mogućnost svakodnevnog boravka u šumi „Loza“ te  raznovrsnim kulturno važnim područjima jezgre grada što je jedna od bitnih zadaća vrtića

 Aktivnim sudjelovanjem istražujemo zavičaj implementirajući elemente njegovanja kulturne baštine u odgojno-obrazovni rad uz postepeno usvajanje pojmova i proširivanje vokabulara na talijanskom jeziku.

Soba dnevnog boravka sadrži mnoštvo materijala i igračaka raspoređenih  po raznovrsnim centrima. U tako razvojno poticajnom okruženju, uz poštivanje individualizacije djeteta omogućuje se iskustveno učenje slobodnim izborom vrste i trajanja djetetove aktivnosti,  uz  samoodređivanje tempa i intenziteta učenja kroz izabranu aktivnost, igru, a sve kroz elemente ranog usvajanja stranog jezika putem situacijskog pristupa.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana