Skakavci

Odgojno-obrazovna skupina “Skakavci” u pedagoškoj godini 2023./2024. broji dvadesetero djece. Od ukupno upisanog broja, petero djece su predškolarci.

Početkom pedagoške godine preselili smo se u novi prostor, u objekt Školska 8, u sobu na katu. Rujan je obilježio novi početak te razdoblje prilagodbe. Ove godine “Skakavcima” se pridružilo 12 novoupisane djece mlađe dobi, stoga je prvi mjesec nove pedagoške godine obilježilo razdoblje postupne prilagodbe djece.

Nastavljamo i dalje s provedbom sportskog programa, na početku kroz praćenje djece, svakodnevno tjelesno vježbanje te inicijalna testiranja motoričkih sposobnosti, a kasnije i kroz strukturiranu aktivnost tjelesnog vježbanja. Program koji se provodi u našoj skupini nije usmjeren na stvaranje budućih sportaša već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje ona stječu potrebna znanja, vještine i navike te im se produbljuje interes za tjelesnom aktivnošću kroz igru i raznovrsne sadržaje. Naglasak u provedbi sportskog programa jest razvoj prirodnih oblika kretanja (hodanje, trčanje, skakanje...) kroz svakodnevne aktivnosti i djetetu prirodnu aktivnost- igru. Također, i ove godine ostvarujemo suradnju s kineziologinjom.

Boravimo u sobi, na vanjskom prostoru, šećemo Kastavskom šumom i gradom. Planiramo i suradnju sa sportskim klubovima, organizaciju i provedbu sportskih dana, posjete kazalištu, izlete...

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana