Rainbows

Što znači mješovita skupina?

Mješovita skupina upisuje djecu od treće godine života do polaska u školu. Suvremena odgojno-obrazovna praksa i recentna istraživanja pokazuju brojne prednosti mješovitih skupina: program kao takav ne postoji već se on prilagođava prvenstveno svakome djetetu, a potom i skupini, odgojiteljice uvažavaju i poštuju načelo dobne primjerenosti, kao i individualnost djeteta. Rad u skupini prilagođen je djeci s različitim iskustvom i sposobnostima te je organiziran u skupini od 19 djece. 

Mješovita skupina predstavlja okruženje i prostor za učenje emocionalnih i društvenih vještina za koje se sve više pokazuje da su važnije od samog poznavanja činjenica.

Odgojiteljice planiraju i pripremaju aktivnosti prateći interese djece, potiču ih na timski rad, dogovaranje, uvažavanje drugih, učenje jednih od drugih te na taj način djeca imaju priliku usvajati, učiti, slušati, podučavati, ispravljati, promišljati, istraživati i praktično raditi.

 

Što podrazumijeva rano usvajanje engleskog jezika?

Cilj ranog učenja engleskoga jezika je stvaranje osjetljivosti i podizanje svijesti o drugim kulturama, narodima i običajima, a nije usvajanje rječnika stranih riječi i tečno komuniciranje na stranom jeziku. Djeca su tijekom cijeloga dana izložena engleskome jeziku - aktivno i pasivno (govor i slušanje), što je temelj za lakše usvajanje ritma, fonologije i intonacije engleskog jezika u kasnijoj dobi. Engleski se jezik nastoji situacijski integrirati u svakodnevne aktivnosti kroz igru i bogate poticaje poput Gluhog telefona, Flashcard igre, brojalica, pjesmica, čitanja priča, memory igre...

 

Kako provodimo dane u vrtiću?

Svakog jutra okupljamo se u jutarnjem krugu – morning circle te kroz razgovor uz poštivanje pravila skupine, izmjenjujemo mišljenja, iskustva i osjećaje te time unapređujemo odgojno-obrazovni proces utemeljen na trenutnim željama i potrebama djece u skupini.

Smatramo da je važno biti upoznat s kulturnom baštinom kraja u kojem živimo te u odgojno-obrazovni proces uključujemo važne događaje i datume poput Bele nedeje za koju se pripremamo kroz razgovor i različite integrirane aktivnosti. Poznavanjem kulture i običaja obogaćujemo vlastiti identitet te širimo znanja o tradiciji koje smo i sami dijelom kroz različite aktivnosti. Obilježavamo i anglosaksonske praznike kako bismo upoznali i kulturu država i naroda čiji jezik usvajamo, npr. Thanksgiving Day i Halloween.

 

Što je novoga u našoj skupini?

Nova pedagoška godina donijela nam je i puno novih prijatelja te se svakodnevno upoznajemo, družimo i istražujemo. Naši su dani ispunjeni igrom, zabavom, učenjem, pjevanjem i plesom. Jako nam se sviđaju pjesme na engleskom jeziku te ih usvajamo bez imalo muke. Volimo promatrati prirodu oko nas te primjećujemo promjene koje nose različita godišnja doba. Posebno nas je zainteresirala promjena boja na lišću te prirodna pojava - duga kojima se nešto detaljnije i bavimo kroz različite poticaje u slobodnim i planiranim aktivnostima.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana