Smarties

SMARTIES – Skupina za rano učenje engleskog jezika s elementima Montessori pedagogije

 

 • U područnom objektu Tometići djeluje skupina SMARTIES. Skupina Smarties specijalizirana je skupina za rano učenje engleskog jezika s elementima Montessori pedagogije. Započela je s radom u rujnu 2011. godine. Skupina je  mješovita i u njoj borave djeca od treće godine starosti do polaska u školu.
 • Specifičnost skupine Smarties je rad prema posebnom, verificiranom programu koji se tijekom dana odvija na engleskom jeziku, a prema pedagoškim načelima Marie Montessori.
 • Sam prostor uređen je prema načelima Montessori pedagogije, što znači da je podijeljen na pet osnovnih područja u kojima se nalaze aktivnosti (didaktički materijali) putem kojih kod djece potičemo stjecanje određenih znanja, sposobnosti i vještina.
 • U području praktičnog života nalaze razne aktivnosti čišćenja, presipavanja, prenošenja, prelijevanja, otvaranja/zatvaranja, otkopčavanja/zakopčavanja, odvezivanja/zavezivanja, rezanja, mazanja, dakle sve aktivnosti koje moramo usvojiti kako bi se mogli brinuti sami o sebi i o svojoj okolini.
 • Slijedeće područje je senzoričko. Didaktički materijali ovog područja su karakteristični i vrlo prepoznatljivi ("Montessori materijali"). Njihovom manipulacijom dijete razvija sposobnosti vizualne, auditorne, taktilne, gustatorne, olfaktorne i bazične percepcije. Budući da su osjetila naša veza s okolinom preko njih usvajamo sva buduća znanja. Dobro razvijen osjetilni sustav omogućuje djetetu kvalitetnije istraživanje okoline, a time i usvajanje sve šireg znanja. (veličina, sluh, okus, miris, opip, itd.)
 • U engleskoj skupini područje jezika (govornog i pisanog) obrađuje se paralelno materinji i engleski jezik. Ovo područje čine predvježbe čitanja i pisanja koje opet koriste čitav osjetilni sustav djeteta za usvajanje jezičnih pojmova i simbola.
 • U području matematike dijete isprva stječe konkretna iskustva, usvaja pojmove i relacije kroz manipulaciju materijalima. Nakon duže izloženosti raznolikim prediskustvima s dekadskim sustavom i geometrijskim oblicima dijete je spremno apstrahirati doživljeno i ući u svijet matematičkih simbola i operacija; u svijet geometrije i aritmetike.
 • Područje "Kozmičkog odgoja" nudi priliku za upoznavanje stvarnog svijeta koji nas okružuje, izvan zidova sobe. Tu dijete može usvajati pojmove iz područja geografije, povijesti ili prirode i društva putem interaktivnih poticaja kao što su razne vrsta globusa, formacije reljefa, Montessori puzle s dijelovima tijela raznih životinja ili dijelovima biljke, zastave i nacije svijeta.
 • Djeca usvajaju engleski jezik baš kao što su usvojila i materinji; spontano ili situacijski. To znači da je glavni poticaj za usvajanje jezika svakodnevno okružje koje je djetetu blisko i prepoznatljivo. Ono je bogato didaktičkim materijalima, kao i kvalitetnim pjesmama, pričama i brojalicama.
 • Kako su potrebe svakog djeteta različite, primjenjuje se holistički pristupa kod kojeg se uzimaju u obzir različiti stilovi učenja djece, kao i težnja ka uključivanju svih osjeta u proces usvajanja novih znanja.
 • Poznavanje ili usvajanje engleskog jezika, odnosno rano izlaganje djece drugom jeziku ima i svoje brojne pogodnosti. Istraživanja potvrđuju da djeca izložena drugom jeziku postaju bolja u usmjeravanju pažnje, pozitivan je utjecaj na razvoj višestrukih inteligencija, a djeca postaju svjesna postojanja drugih kultura i gledišta različitih od njihovog, što utječe na razvoj tolerancije i razumijevanja.
 • Socijalna komponenta nalaže svakodnevna druženja djece u skupini. Tako svaki dan dio vremena provodimo u zajedničkom krugu ("Circle time") gdje djeca imaju mogućnost podijeliti svoja razmišljanja i spoznaje. To je vrijeme kada provodimo zajedničke igre, usvajamo nove pjesmice, recitacije, predstavljamo nove materijale ili čitamo. Gosti su nam dobrodošli.
 • Tijekom godine provodi se i program predškole u vrijeme popodnevnog odmora.
 • U vrtiću dajemo naglasak i na posebne svečane trenutke s djecom. Na proslave rođendana – koje nazivamo „Celebration of Life" dolaze roditelji slavljenika/ce. Oni dijele najvažnije životne doživljaje djece i slave njihova životna dostignuća. Slijedimo tradicijske običaje našeg kraja, ali obilježavamo i anglosaksonske praznike kako bi djeci što više približili kulturu čiji jezik usvajaju.
 • Slijedimo misiju i viziju vrtića Vrtić va Kastve i svete, Kastav va vrtiće i svete, pazeći pritom da pratimo individualne potrebe djece. Dječje sretno odrastanje naš je konačni cilj.

 

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana