Smarties

Engleska skupina ili Skupina za rano usvajanje engleskog jezika s elementima Montessori pedagogije osnovana je i započela s radom u rujnu 2011. godine. Ime naše skupine je Smarties. U prostoru Mavrice pored nas djeluje još jedna skupina za rano usvajanje engleskog jezika. Njihovo ime je Marshmallows. Naša skupina je mješovita, što znači da su upisana djeca od treće godine starosti do polaska u školu.

Specifičnost ove skupine je rad prema posebnom, verificiranom programu koji se jednim dijelom odvija na engleskom jeziku, a prema pedagoškim načelima Marie Montessori.

Sam prostor uređen je prema ovim načelima, što znači da je podijeljen na pet osnovnih područja u kojima se nalaze aktivnosti (didaktički materijali)  putem kojih kod djece potičemo stjecanje određenih znanja, sposobnosti i vještina.

U području praktičnog života nalaze razne aktivnosti čišćenja, presipavanja, prenošenja, prelijevanja, otvaranja/zatvaranja, otkopčavanja/zakopčavanja, odvezivanja/zavezivanja, rezanja, mazanja, dakle sve aktivnosti koje moramo usvojiti kako bi se mogli brinuti sami o sebi i o svojoj okolini.  Materijali za vježbe iz praktičnog života uglavnom se ne kupuju gotovi, već ih odgajatelji pripremaju sami koristeći svakodnevne upotrebne predmete.

Slijedeće područje je senzoričko. Didaktički materijali ovog područja su karakteristični i vrlo prepoznatljivi  ("Montessori materijali"). Njihovom manipulacijom dijete razvija sposobnosti vizualne, auditorne, taktilne, gustatorne, olfaktorne i bazične percepcije. Budući da su osjetila naša veza s okolinom preko njih usvajamo sva buduća znanja. Dobro razvijen osjetilni sustav omogućuje djetetu sve kvalitetnije istraživanje okoline, a time i usvajanje sve šireg znanja.

Područje jezika (govornog i pisanog; a u slučaju ove skupine obrađuje se paralelno materinji i engleski jezik);  čine predvježbe čitanja i pisanja koje opet koriste čitav osjetilni sustav djeteta za usvajanje jezičnih pojmova i simbola. Tako se npr. slova osim vizualno usvajaju i taktilno, kao i čitavim tijelom.

Zatim slijedi područje matematike. Ovdje dijete prvo stiče konkretna iskustva, usvaja pojmove i relacije kroz manipulaciju materijalima. Nakon duže izloženosti raznolikim prediskustvima s dekadskim sustavom i geometrijskim oblicima dijete je spremno apstrahirati doživljeno i ući u svijet matematičkih simbola i operacija; u svijet geometrije i aritmetike.

Područje "Kozmičkog odgoja" nudi priliku za upoznavanje stvarnog svijeta koji nas okružuje, izvan zidova sobe. Tu dijete može usvajati pojmove iz područja geografije, povijesti ili prirode i društva  putem bogatih interaktivnih poticaja kao što su razne vrsta globusa, formacije reljefa, Montessori puzle s dijelovima tijela raznih životinja ili dijelovima biljke, zastave i nacije svijeta i sl. Posebnu pažnju posvećujemo aktivnostima vezane uz odgoj za mir.

 

Rano usvajanje engleskog jezika

Velik interes za upis djece u program ranog usvajanja engleskog jezika pokazuje da su roditelji prepoznali trenutak u kome živimo; vrijeme promjena i globalizacije u kom komunikacijske kompetencije postaju osnovna pretpostavka opstanka i razvoja zajednice. Način provođenja programa krije se već u njegovom nazivu – usvajanje, a ne – učenje.

Djeca usvajaju engleski jezik baš kao što su usvojila i materinji; spontano ili situacijski. To znači da je glavni poticaj za usvajanje jezika svakodnevno okružje koje je djetetu blisko i prepoznatljivo. Ono je bogato didaktičkim materijalima, kao i kvalitetnim pjesmama, pričama i brojalicama.

Kako su potrebe svakog djeteta različite, primjenjuje se holistički pristup kod kojeg se uzimaju u obzir različiti stilovi učenja djece, kao i težnja ka uključivanju svih osjeta u proces usvajanja novih znanja.

Poznavanje ili usvajanje engleskog jezika, odnosno rano izlaganje djece drugom jeziku ima i svoje brojne pogodnosti. Istraživanja potvrđuju da djeca izložena drugom jeziku postaju bolja u usmjeravanju pažnje, pozitivan je utjecaj na razvoj višestrukih inteligencija, a djeca postaju svjesna postojanja drugih kultura i gledišta različitih od njihovog, što utječe na razvoj tolerancije i razumijevanja.

Dnevno provodimo zajednički krug ("Circle time") gdje djeca imaju mogućnost podijeliti svoja razmišljanja i spoznaje. To je vrijeme kada provodimo zajedničke igre, usvajamo nove pjesmice, recitacije, predstavljamo nove materijale ili čitamo.

Slijedimo tradicijske običaje našeg kraja, ali obilježavamo i anglosaksonske praznike kako bi djeci što više približili kulturu čiji jezik usvajaju.

 

 

 

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana