Upravno vijeće

 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od 5 članova.

 

Predstavnici Osnivača:

1. Neva Andonov Lipovac, mag.oec., predsjednica

2. Krešimir Vidović, mag.oec.

3. Ana Saršon, mag.oec.

 

Predstavnica Odgojiteljskog vijeća:

1.Sanda Šogolj, odgojiteljica

 

Predstavnik roditelja:

1. Leon Kunišek , dr.med.

 

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR

 

 

 

Povijest

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana