Riječ psihologa

Poticanje razvoja djeteta u dobi od prve do druge godine

- Postaviti jasne i realne granice ponašanja. To ne podrazumijeva zabranu svih nestašnih aktivnosti, jer kroz aktivnosti dijete razvija svoje sposobnosti

- Ponašanja opasna za dijete i okolinu dosljedno prekidati, pokušati usmjeriti pažnju na sigurnu aktivnost

- Omogućiti djetetu samostalno istraživanje sigurnog prostora i predmeta, ne pretrpavati okolinu podražajima

- Poželjna ponašanja redovito pohvaliti

- Zajedničke aktivnosti pratiti govorom

- Prilagoditi govor djetetu, obraćati mu se jednostavnim, kratkim rečenicama, razumljivim riječima

- Reagirati na djetetovu namjeru za komunikacijom, kada od nas nešto traži ili nam nešto daje na znanje, verbalizirati geste

 

Poticanje razvoja djeteta u dobi od druge do treće godine

- Poticati, uz nadzor, kretanje po različitim terenu (stepenice, sprave)

- Dozvoljavati i poticati, uz nadzor, izvođenje samostalnih aktivnosti tipa rastavljanje, slaganje, sipanje, pražnjenje

- Ne posramljivati dijete

- Usredotočiti se i pokušati razumjeti što nam dijete pokušava dati na znanje, slušati ga i promatrati

- Govoriti s djetetom

- Prihvaćati pogrešan izgovor, ne opominjati dijete, već mu pružiti ispravan govorni model

- Voditi računa da su bliske odrasle osobe model po kojemu dijete uči ponašanje i reagiranje u određenim situacijama

- Poticati igre koje uključuju pretvaranje (peremo, kuhamo, vozimo)

 

Poticanje razvoja djeteta u dobi od treće do četvrte godine

- Provoditi aktivnosti u kojima će dijete biti uspješno (npr. crtanje), uz pohvalu pitati npr. „Da li si zadovoljan?“

- Poticati motoričke i tjelesne aktivnosti. Razlike u motoričkoj spretnosti su velike između djece, ne uspoređivati i posramljivati „nespretnije“  dijete

- Tražiti od djeteta da objasni što i zašto nešto radi kada se bavi izabranom aktivnošću

- Strpljivo davati odgovore na sve češća pitanja tip „Zašto“

- Poticati upotrebu govora, tražiti prepričavanje događaja

- u situacijama koje dovode do ljutnje pojasniti djetetu kako odgoditi trenutno zadovoljavanje potreba

 

Poticanje razvoja djeteta u dobi od četvrte do pete godine

- Dati djetetu slobodu u istraživanju i eksperimentiranju, uz nadzor

- Omogućavati djetetu aktivnosti u kojima će doživjeti uspjeh, raspraviti o učinku i uspješnosti, uz  pohvaljivaje

- Poticati i omogućavati tjelesnu aktivnost i boravak na zraku

- Omogućiti učenje o pojmovima i odnosima (više/manje, isto/različito, teže/lakše) kroz igru s različitim, životnim materijalima, npr. plodovi, voda, pijesak

- Učiti i slušati pjesmice i brojalice, uz pratnju pokretom

- pri čitanju priče tražiti od djeteta alternativni tijek i završetak

- Učiti samoregulaciju ponašanja, vlastitim primjerom i upućivanjem da prije reagiranja treba stati i promisliti

- poticati dijete da verbalizira osjećaje

 

Poticanje razvoja djeteta u dobi od pete do šeste godine

- Boraviti na otvorenom prostoru, poticati kretanje

- Omogućavati aktivnosti koje će rezultirati uspjehom, a u slučaju neuspjeha, objasniti da je i loš rezultat u redu

- Raspravljati o sličnostima i različitostima pojava i predmeta

- Uvoditi aktivnosti u kojima dijete grupira predmete i pojave, uočava nelogičnosti

- Raspravljati o vremenskim pojmovima, jučer, danas, sutra, godišnja doba, doba dana

- Igrati društvene igre, igre s pravilima

 

Poticanje razvoja djeteta u dobi od šeste do sedme godine

- Poticati igre s loptom, skakanje preko užeta, ples, plivanje

- Omogućiti djetetu planiranje i izvođenje željene aktivnosti (u samostalnoj i društvenoj igri)

- Poticati dijete da verbalno opiše svoje i tuđe ponašanje, emocije, vještine

- Igrati igre tipa kaldont, na slovo, rima

- Poticati samostalnost i odgovornost, pospremanje prostora za igru, jelo, samostalnost pri oblačenju, češljanje, pranje zubiju

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana