Riječ psihologa

Djeca u godini pred polazak u školu posebna su skupina u vrtiću. Ne u smislu odvojenosti od mlađe djece, već prvenstveno zbog interesa i pojačane potrebe za znanjem. Željno iščekuju jednu od najvećih prekretnica u svojim mladim životima, a istovremeno žale zbog oproštaja s tetama i prijateljima u vrtiću. Ispunjavaju radne listiće, crtančice, traže „one teže zadatke, kao u školi", obična igra ponekad im je dosadna, jer su „prestari za to"....

 

Potaknuti njihovim potrebama za znanjem i širokim interesima, u Godišnjii plan i program uvrstili smo radionice za djecu u godini pred polazak u školu. One tematski pokrivaju preventivne programe zlostavljanja, ovisnosti i agresivnog ponašanja, a provodi ih psiholog.

 

Na radionicama smo radili:

 

- na osvješčivanju poimanja sebe i drugih, poimanja međuljudskih odnosa

- na uočavanju, prepoznavanju i uvažavanju različitosti

- na prepoznavanju vlastitih i tuđih emocionalna stanja

- na načinima kako se nositi sa snažnim emocijama

- na prepoznavanju emocionalnih stanja u društvenim situacijama

- na smanjivanju osjećaja vezanih uz neuspjeh

- na poticanju suradničkog ponašanja i komunikacije

-na prepoznavanju znakova opasnosti i ponašanjima koja ti znakovi podrazumijevaju

- na prepoznavanju opasnih situacija i ponašanju u opasnim situacijama

 

Povremeno smo tematske radionice, u kojima puno pričamo i raspravljamo, morali upotpuniti rješavanjem "najtežih zadataka u vrtiću", jer samo razgovor nije bio dovoljan za znanja željne predškolce. Zato smo rješavali "teške" zadatke sa zadnjih strana radnih listića koje smo pronašli u našoj knjižnici.

 

Priprema djeteta za školu
Zrcalno slaganje kocaka

 

Maja Škrinjar, psiholog

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana