Upisi / Ispisi

Nastavak korištenja usluga DV u 2021./2022.


Poštovani roditelji,

Obrazac za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića dostupan  je ispod Ukoliko niste ispunili obrazac, molimo vas da ga isprintate, ispunite te ga skeniranog pošaljete na adresu pedagoginja@vrtic-kastav.com ili ga predate odgajateljima. Krajnji rok za predaju obrasca je 19. veljače 2021.

Lijep pozdrav!

Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV

Upisi u predškolu u ped.gog. 2020./2021.


Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2020./2021. PEDAGOŠKOJ GODINI
- ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2015. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2021. do 31. svibnja 2021. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

Zahtjev za upis djece u program predškole i kratki upitnik možete preuzeti na internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)

- presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu djeteta, ne stariju od tri mjeseca

- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima roditelja/staratelja ne starije od tri mjeseca

- potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

- presliku odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ukoliko postoji

Zahtjevi (zahtjev, upitnik i obavijest možete preuzeti ovdje) za upis s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 11.01.2021. do 20.01.2021. godine poštom na adresu Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, ili na adresu elektronske pošte psihologinja@vrtic-kastav.com.

Javni poziv objavljen je na ulaznim vratima svih objekata Dječjeg vrtića Vladimir Nazor i internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

Više informacija možete zatražiti na broj telefona 051/829-362, od psihologinje ili pedagoginje.            

 

Upisi u Dječji vrtić Vladimir Nazor u pedagošku godinu 2020. / 2021.Zahtjev za upis


Konačni rezultati upisa u programe Dječjeg vrtića Vladimir Nazor za 2020/2021 pedagošku godinu

Poštovani roditelji novo upisane djece!


Roditeljski sastanci novo upisane djece održat će se 7. srpnja 2020. u popodnevnim satima, u objektu Kastafske sardelice.

Termini sastanaka dostavljeni su putem elektronske pošte.
Privremeni rezultati upisa u programe Dječjeg vrtića Vladimir Nazor za 2020/2021 pedagošku godinuRok žalbe je do 23.lipnja 2020.

Ispisi iz vrtića


Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da ispišete obrazac, popunite, te ga skeniranog pošaljite na adresu racunovodstvo@vrtic-kastav.com. Ukoliko niste u mogućnosti učiniti navedeno, pošaljite upit računovotkinji na navedenu adresu. Hvala na razumijevanju!

Zahtjev za ispis iz vrtića

Nastavak korištenja usluga DV u 2020./2021.


Zbog izvanredne situacije obnovu upisa u pedagošku godinu 2020/2021. primorani smo izvršiti na ovaj način.

Obrazac za obnovu dostupan je niže. Ukoliko ste u mogućnosti, ispišite ga, popunite, te gaskeniranog pošaljite na adresu psihologinja@vrtic-kastav.com. Ukoliko niste u mogućnosti učiniti navedeno, prepišite iz zahtjeva navedene stavke, te ih pošaljite elektronskom poštom na adresu psihologinje.

Molimo roditelje koji imaju saznanja o odgodi upisa u prvi razredosnovne škole, da ta saznanja, putem elektronske pošte, jave psihologinji.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana