Javni poziv za upis djece u obvezni program predškole u 2018./2019. pedagoškoj godini

 

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

JAVNI POZIV ZA  UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2018./2019. PEDAGOŠKOJ GODINI

 

- ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2013. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2019. do 31. svibnja 2019. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

Zahtjev za upis djece u program predškole i kratki upitnik možete preuzeti u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav ili na internetskim stranicama  www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja      dokumenta)

- presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu djeteta,  ne stariju od tri mjeseca

- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima  roditelja/staratelja   ne  starije od tri mjeseca

- potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne stariju od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

- presliku  odgovarajućeg       medicinskog   i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka          o postojanju teškoće   o razvoju, ukoliko postoji

 

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 02.01.2019.  do 25.01.2019. godine u upravu  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, svakog radnog dana od 02. siječnja do zaključno 25. siječnja 2019. godine od 08.00 do 13.00. sati, a 15. i 22. siječnja  2019. godine od 08.00. do 18.00. 

Javni poziv objavljen je na oglasnim pločama dječjeg vrtića, internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.                                             

Roditeljski sastanak za roditelje jasličke djece

Roditelji djece navedenih rednih brojeva upisa pozivaju se na roditeljski sastanak dana 18.06.2018. u 18:00 sati u objekt Kastafske sardelice.

        
  

redni broj

redni broj upisa

 

redni broj

redni broj upisa

 
  

1

18126

 

21

18072

 
  

2

18064

 

22

18056

 
  

3

18118

 

23

18101

 
  

4

18041

 

24

18068

 
  

5

18083

 

25

18047

 
  

6

18117

 

26

18070

 
  

7

18075

 

27

18011

 
  

8

18015

 

28

18034

 
  

9

18012

 

29

18074

 
  

10

18106

 

30

18022

 
  

11

18042

 

31

18103

 
  

12

18108

 

32

18026

 
  

13

18059

 

33

18060

 
  

14

18062

 

34

18066

 
  

15

18119

 

35

18033

 
  

16

18080

 

36

18053

 
  

17

18046

 

37

18017

 
  

18

18069

 

38

18115

 
  

19

18008

 

39

18051

 
  

20

18021

 

40

18132

 
     

41

18127

 
     

42

18143

 
     

43

18006

 

                                         

Upisi u pedagošku godinu 2018./2019.


                                         

Privremeni rezultati upisa uped.god. 2018./2019.


Poštovani roditelji,

 

Niže možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju za upise u pedagošku godinu 2018./2019.

                                         

Javna objava upisa za peg.god. 2018./2019.
Zahtjev za ispis

Napomena za roditelje koji rade u inozemstvu:

Za roditelje koji rade u inozemstvu, potrebno je uz Zahtjev za upis priložiti potvrdu o zaposlenju prevedenu od sudskog tumača i ovjerenu od javnobilježničkog tijela.
(Članak 8., Točka 3. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav)

Nastavak korištenja usluga DV


Poštovani roditelji,

 

Molimo ispunite Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav u pedagoškoj godini 2018./2019.

Popunjeni zahtjev dostavite vašim odgajateljima do 20. travnja 2018. godine.                                               

Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV

Upisi u predškolu


Upisi u Dječji vrtić Vladimir NazorPozivamo roditelje djece koja su prema Odluci o privremenim rezultatima Komisije za upis djece, svibanj 2017., upisana u programe vrtića na roditeljski sastanak.

Sastanak će se održati 12. lipnja 2017. u 19 sati u vijećnici Grada Kastva. Dovoljno je da dođe jedan roditelj, svakako bez djece.


Ukoliko ne želite da vaše dijete čije je ime objavljeno u Odluci o privremenim rezultatima upisa pohađa vrtić ove pedagoške godine, molimo popunite ovaj formular.
Popunjeni formular možete vratiti osobno u upravu vrtića ili skeniran na psihologinja@vrtic-kastav.com.

Copyright © 2016-2019 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana