Novosti

 

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA  UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2016./2017. PEDAGOŠKOJ GODINI

- ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2011. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2017. do 31. svibnja 2017. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

Zahtjev za upis djece u program predškole i kratki upitnik možete preuzeti u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav ili na internetskoj stranici vrtića  www.vrtic-kastav.com.  

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
  • presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu djeteta, ne   stariju od          tri         mjeseca
  • preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima roditelja/staratelja ne    starije od tri mjeseca
  • potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i obavljenom sistematskom pregledu, ne stariju od mjesec dana
  • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće     o razvoju, ukoliko postoji.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom dostavljaju se  od 12.12.2016.  do 15.01.2017. godine u upravu  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, svakog radnog dana od 8 do 15 sati, osim utorka, od 8 do 19 sati.

 

Zahtjev za upis djece u program predškole

Upitnik za roditelje djece polaznika predškole

 

 

Poštovani !

U ponedjeljak  7. studenog 2016. obilježavamo deseti rođendan našeg vrtića.

Trenutno u petnaest skupina boravi tristotinjak djece. Prije deset godina u šest skupina boravilo je šezdesetak djece. Ponosni smo jer smo u redovite programe uključili svu djecu s područja Grada Kastva.

Jubilarni rođendan obilježit ćemo radionicama za roditelje i puštanjem svjetlećih lampiona u popodnevnim satima u objektu Vladimir Nazor.

 

Obavještavamo sve zainteresirane da od listopada nastavljamo s provođenjem kraćih programa ranog učenja talijanskog i engleskog jezika u jutarnjim satima. Uključiti se mogu sva djeca s područja Grada Kastva. Cijena iznosi 120kn mjesečno. Zainteresirani roditelji čija djeca nisu polaznici redovitih programa mogu se javiti na broj telefona 051 829 362.

Copyright © 2016 Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana