Novosti

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 57. e- sjednici održanoj 07.10.2020.

Raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za sljedeće radno mjesto:

 

 

  1. Stručni suradnik- Logoped/inja- lizvršitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme

 

diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljaje poslova radnog mjesta

da nije pravomoćno osuđivana i kažnjavana za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

probni rad 6 mjeseci

 

Pod točkom l. uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Obavezno dostaviti pismeno,putem pošte ili osobno  zamolbu sa životopisom,domovnicu,diplomu­ original ili ovjerenu presliku (kod javnog bilježnika), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od mjesec dana ),uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak,te elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,dužan je u prijavi pozvati se na to pravo iima prednost u odnosu na ostale kandidate,samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

 

Prijave s dokumentacijom na adresu: Dječjivrtić Vladimir Nazor

-za natječaj

 

Skalini istarskog tabora 1

51215 Kastav

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 57. e -sjednici održanoj 07.10.2020.

Raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

Za slijedeće radno mjesto:

 

  1. Odgajatelj/ica- pripravnik/ca- 3 izvršitelj/ice na puno određeno radno vrijeme do završetka stažiranja- maksimalno 12 mjeseci;

 

 

Obavezno dostaviti pismeno, putem pošte ili osobno,zamolbu sa životopisom, domovnicu,diplomu­ original ili ovjerenu kod javnog bilježnika,uvjerenje o nekažnjavanju (ne  starije od mjesec dana ), uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak,te elektronski zapis o podacima s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom  zakonu,dužan je u prijavi pozvatise na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate,samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N.121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

51215 Kastav

Skalini Istarskog tabora tabora 1

Za Natječaj

 

Poštovani roditelji i prijatelji!

Pozivamo vas da pogledate virtualnu izložbu dječjih radova pod nazivom"Mića Bela nedeja va vrtiće". Autori radova su djeca iz objektaVladimir Nazor, a virtualni kustos pedagoginja pripravnica Martina Rončević.
U ovim prilikama nismo u mogućnosti pozvati vas da uživo pogledate naše radove,niti je bilo moguće podružiti se uživo na Mićem samnju na Beli pundejak.
Čuvamo zdravlje pridržavajući se naputaka i preporuka, ali ne odustajemo odmisije Vrtić va Kastve isvete, Kastav va vrtiće i svete!

Izložba je dostupna na poveznici:
https://www.artsteps.com/view/5f789ac12782680d9e5a5269

 


Poštovani roditelji predškolaca!

Pozivamo vas da pratite našu novu online platformu PADLET na ovoj poveznici


Materijali su namijenjeni djeci koja se pripremaju za školu. Sadržaji su razni:vježbe za printanje, pjesmice, zagonetke, tekstovi.....
Svaki tjedan bit će dostupni novi materijali. Po otvaranju platforme, nasučelju su najprije vidljivi noviji materijali. Proučite ih sve!
Sve objave možete komentirati, dati nam sugestije, pohvaliti nas...

 

 

 

Poštovani roditelji!

 

Želimo se i ove godine uključiti u prikupljanje pomoći potrebitima.

Zaprimili smo poziv na uključivanje u karitativnu akciju „Mladi protiv gladi“ Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Prikupljeni artikli bit će donirani korisnicima Socijalne samoposluge „Kruh sv. Elizabete“, Brajda 7, Rijeka.

Korisnika Socijalne samoposluge u Rijeci je mnogo, a čini se da je izvanredno stanje uzrokovano pandemijom osiromašilo znatan broj obitelji i proizvodi  dostupni u somoposluzi nužni su za preživljavanje.

Pozivamo vas da se uključite u akciju po principu „jedno dijete, jedan proizvod“, odnosno da svako dijete po dolasku u vrtić donese jedan proizvod. Isto će učiniti i svaki djelatnik vrtića.

Najpotrebniji proizvodi su trajni prehrambeni proizvodi tipa ulje, konzerve, pelati, brašno, riža, tjestenina, šećer (koji ne moraju biti skladišteni u hladnjaku) i proizvodi za osobnu higijenu.

U razdoblju od 06. – 08. listopada 2020. na ulazima u objekte ili unutar objekata bit će kutije za prikupljanje proizvoda.

                                                                                                                              

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana