Novosti

 

Poštovani roditelji,

Prijave za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu provodit će se od 25. do 29. siječnja 2021. godine. Više o postupku prijave i upisima možete pronaći na web stranici Osnovne škole Milan Brozović  www.os-mbrozovic-kastav.skole.hr

 

Veliko hvala gospodinu Dejanu Matijeviću, iz firme Guste Zidine, na velikodušnoj donaciji u iznosu od 30.000,00 kuna za potrebite obitelji našega vrtića. Hvala vam što ste mnogima uljepšali ove blagdane.

Republika Hrvatska
Primorsko Goranska županija
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

KLASA:   602-02/20-02/255

URBROJ: 2170/1-05/15-20-5

Rijeka, 14. prosinca 2020.

 

UPIS U l. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

 

Upravni  odjel  za  odgoj  i obrazovanje  Primorsko-goranske županije  obavještava roditelje odnosno staratelja djece rođene od 01. travnja 2014. godine  do 31. ožujka 2015. godine da su dužni pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne  škole

 

POZIVAJU SE RODITELJI/STARATELJI DA OD 25. DO 29. SIJEĆNJA 2021. GODINE IZVRŠE PRIJAVU DJETETA U OSNOVNU ŠKOLU NAJBLIŽU MJESTU PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE ODNOSNO TELEFONA/MOBITELA

Prijava     treba     sadržavati     ime     i  prezime     te     OIB    djeteta,     adresu prebivališta/boravišta uz  napomenu   da  li se  radi  o  djetetu  s  teškoćama u razvoju te adrese elektronske pošte oba roditelja i brojeve telefona/mobitela.

Roditelji odnosno staratelj djeteta kojem je odobren upis u redoviti program upisuju dijete u osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno u osnovnu školu drugog upisnog područja sukladno članku 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/1O,105/10- ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20  i 133/20).

Roditelji odnosno staratelj djeteta mogu ostvariti mogućnost prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole,  odnosno privremenog oslobađanja obveze upisa  u  l. razred osnovne škole sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava ("Narodne novine" broj 67/14 i 63/20).

Sve informacije možete dobiti  u osnovnoj školi  prema upisnom području, kod nadležnog školskog  liječnika  u  zdravstvenoj ustanovi ili  na  web  stranici Primorsko-goranske županije  www.pgz.hr, pod  Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i obrazovanje/Obrasci.

 

Više informacija možete pronaći OVDJE.

 

Poštovani prijatelji, roditelji i kolege!

U našem vrtiću u ovo blagdansko vrijeme vlada prava mala božićna bajka. Kako nismo u mogućnosti provesti vas uživo našim vrtićem, čaroliju možete doživjeti kroz kratki video koji je za nas napravio Ivan Vranjić kojemu zahvaljujemo na uloženom trudu i izdvojenom vremenu.

Video možete pogledati na poveznici: https://youtu.be/2GmuHXR0AVU

Sretni blagdani!

 

Poštovani prijatelji, roditelji, kolege!

 

Ovih blagdana ne možemo se družiti i poželjeti si svenajbolje. Stoga to činimo ovako, sigurno i uz distancu.

Naše kolegice pripremile su kratku i slatku lutkarsku predstavu Božićno drvce.

Hvala Meliti Marčelji, Nini Kinkeli, Ivani Prgomet i Martini Rončević.

Lutkarsku predstavu pogledajte i poslušajte na poveznici:

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1QAHGNMMYw

 

Sretni blagdani!


Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2020./2021. PEDAGOŠKOJ GODINI
- ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2015. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2021. do 31. svibnja 2021. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

Zahtjev za upis djece u program predškole i kratki upitnik možete preuzeti na internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)

- presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu djeteta, ne stariju od tri mjeseca

- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima roditelja/staratelja ne starije od tri mjeseca

- potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

- presliku odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ukoliko postoji

Zahtjevi (zahtjev, upitnik i obavijest možete preuzeti ovdje) za upis s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 11.01.2021. do 20.01.2021. godine poštom na adresu Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, ili na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv objavljen je na ulaznim vratima svih objekata Dječjeg vrtića Vladimir Nazor i internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

Više informacija možete zatražiti na broj telefona 051/829-362, od psihologinje ili pedagoginje.            

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana