Novosti

 

Poštovani roditelji,

 

Obavještavamo Vas da će:

 • Potpisivanje ugovora za sve novoupisane bit će u periodu od 22.08. do 24.08.2023. u periodu od 9 do 17 h u objektu Tometići, na adresi Tometići 28 a.
 • Potpisivanje ugovora svih postojećih korisnika vrtića bit će u periodu od 28.08. do 30.08.2023. od 9 do 17 h u objektu Tometići na adresi Tometići 28 a.

 

Potpisivanju ugovora moraju nazočiti oba roditelja.

 

Odluku o privremenim rezultatima upisa možete pogledati OVDJE.

 

Roditelji upisane djece dužni su odazvati se inicijalnim razgovorima. Termine razgovora pogledati OVDJE.

 

 

Boćarski savez Primorsko-goranske županije, jedan od partnera u Erasmus + SPORT projektu„ Boccia, pljačka and bulin – Next generation TSG“ koji teži očuvanju tradicijskih sportova i igara, održao je prezentaciju boćarskog sporta dana 5.svibnja 2023. u vrtiću „Halugica“ u Spinčićima (Kastav) odnosno na boćarskom terenu uz sami vrtić.

Prezentaciji je prisustvovalo preko 30 djece iz dvije vrtićke skupine „Muffini“ i „Tičići“ sa svojim odgajateljicama Sandom Šogolj, Lindom Marin i Željkom Zajić,koje zajedno okupljaju djecu od 5 – 7 godina. Uz stručno vodstvo kineziologa i instruktora boćanja Sandra Gulje i trenerice boćanja Nives Jelovice djecu se na početku upoznalo s boćarskim sportom da bi im se potom demonstrirala osnova bližanja na poligonu prilagođenom njihovoj dobi.

Cilj ove aktivnosti bio je promocija bavljenja tjelesnim aktivnostima kod djece predškolske dobi i upoznavanja djece sa samim boćanjem, kao i stvaranje uvjeta za sustavnu programsku suradnju sportskih udruga i odgojno – obrazovne ustanove u interesu djece, roditelja i odgojitelja.

Kako svaki trud biva nagrađen tako su na kraju djeci dodijeljene bojanke za uspješno savladani sadržaj iz projekta „Boccia, pljačka and bulin – Next generation TSG“.

View the embedded image gallery online at:
https://vrtic-kastav.com/index.php/novosti#sigFreeId53ba4b5299

 

Na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor (KLASA: 025-01/23-02/01, URBROJ: 2170-7-1-09-23-01), (dalje u tekstu Pravilnik) Upravno vijeće Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR objavljuje:

 

 JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR KASTAV ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

I.
PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

 

Prijave za upis djece podnose se od 11. do 19. svibnja 2023. godine

Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave za upis putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske.

II.
VRSTE PROGRAMA

 

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 

 1. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program vrtića (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u objektu Vladimir Nazor.
 2. Desetosatni (cjelodnevni) specijalizirani program ranog učenja talijanskog engleskog jezika (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Mavrica, Školska 8.
 3. Desetosatni (cjelodnevni) specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika ( za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Tometići.
 4. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program vrtića obogaćen sadržajima sporta (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Mavrica, Školska 6.
 5. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program jaslica (za djecu od prve do treće godine života) u područnom objektu Kastafske sardelice.
 • U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života.
 • U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

 

III. PREDNOSTI UPISA

 

 • Prednost za upis u Dječji vrtić ispunjava dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području Grada Kastva, osim ako nije drugačije određeno Odlukom ili Odlukom osnivača.

 

 • Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili koje je smješteno u udomiteljsku obitelj, a nema prebivalište na području Grada Kastva, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz točke 1. ovoga članka ako njegovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području Grada Kastva.

 

 • Dijete koje ima prebivalište na području Grada Kastva, a čiji roditelji ili jedan od roditelja imaju status stranca s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Grada Kastva ostvaruje prednosti upisa na jednak način kao i dijete iz točke 1. ovog članka.

 

 • Dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Grada Kastva ostvaruje prednosti upisa na jednak način kao i dijete iz točke 1. ovog članka.

 

 • Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva. Ukoliko roditelji ne dostave navedenu potvrdu, dijete se ne može upisati u vrtić.

 

 • Roditelji s prebivalištem na području Grada Kastva, kao i roditelji s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Grada Kastva, zaposleni kod poslodavca u Republici Hrvatskoj, izuzev onih koji isključivo obavljaju obrtnu djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja, dužni su dostaviti poreznu karticu na kojoj bi podaci o prebivalištu trebali biti usklađeni s uvjerenjem o prebivalištu.

 

 • Upis djeteta uvjetuje se podmirenjem ranijih dugovanja za korištenje usluga Dječjeg vrtića. Roditelj je dužan podmiriti dugovanja prema Dječjem vrtiću do trenutka predaje zahtjeva za upis. Ukoliko roditelj ne podmiri dugovanja, dijete se ne može upisati u vrtić. 
 • Zahtjev za upis u aplikaciji e-Građani može se podnijeti za dijete koje do 31. kolovoza 2023. godine ima navršenih godinu dana.

- Dijete samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji izjednačena su u pravima propisanim Pravilnikom.

 

NAPOMENA:

Ukoliko ostane slobodnih mjesta, u Dječji vrtić se može upisati dijete s prebivalištem na području Grada Kastva čiji jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Kastva.

 

Nakon što su upisana djeca koja zadovoljavaju uvjet iz prethodnog stavka ovog članka, može se upisati dijete koje ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Grad Kastav sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

 

 1. da roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog

 
IV. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

 

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se primjenom metode bodovanja u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te u skladu s člankom 17. Pravilnika kako slijedi:

1.

Dijete  koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Kastva

200

2.

Dijete  koje 1. travnja tekuće godine ima manje od četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Kastva

150

3.

Dijete  koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Kastva

100

4.

Dijete  koje 1. travnja tekuće godine ima manje od četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te  čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Kastva

50

5.

Dijete koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života, a nema prebivalište na području Grada Kastva 

20

6.

Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

10

7.

Dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

10

8.

Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima

10

9.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena/redovni studenti/učenici

10

10.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen/redovni student/učenik, a drugi nezaposlen

5

11.

Dijete samohranog roditelja

12

12.

Dijete iz jednoroditeljske obitelji

12

13.

Dijete iz udomiteljske obitelji

5

14.

Dijete s preporukom Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni ili obiteljski čimbenici

5

15.

Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece

5

16.

Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

5

17.

Dijete čija su braća ili sestre već upisani u Dječji vrtić Vladimir Nazor (čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema Dječjem vrtiću)

5

 

V. DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 

Uz e-prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih odnosno e-Rodni list ili e-Izvadak iz MR koji su dostupni putem portala e-Građani;

 

 1. porezne kartice za oba roditelja;

 

 1. potvrdu o urednom cijepljenju djeteta

 

 

Roditelj koji se poziva na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti iz članka 17. Pravilnika dužan priložiti:

 • za dokazivanje prebivališta:
 • uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu djeteta, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis (moguće dobiti i putem portala e-Građani);
 • uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu oba roditelja, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis (moguće dobiti i putem portala e-Građani);

 

 • za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata: preslika rješenja nadležnog tijela o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata;

 

 • za dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u registar (moguće dobiti i putem portala e-Građani);

 

 • za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja;

 

 • za dijete zaposlenih roditelja:
  • potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) dostupan putem portala e-Građani;
  • roditelji zaposleni u inozemstvu prilažu odgovarajuće potvrde ili ugovore o radu kojima se dokazuje da su u radnom odnosu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, a po potrebi će se dostaviti ovjereni prijevod po ovlaštenom tumaču;

 

 • za dijete roditelja redovnih studenata ili učenika: potvrda kojom se dokazuje status redovnog studenta odnosno učenika ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva;

 

 • za dijete samohranog roditelja: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;

 

 • za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na čuvanje i odgoj ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz nadležnog tijela kojim se dokazuje da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;

 

 • za dijete u udomiteljskoj obitelji: preslika rješenja nadležnog tijela da je dijete u udomiteljskoj obitelji;

 

 • za dijete s preporukom Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni ili obiteljski čimbenici: odgovarajuća preporuka Centra za socijalnu skrb;

 

 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: preslika rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih ostale djece u obitelji;

 

 • za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade: preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu ili rješenje nadležnog tijela o pravu na korištenje zajamčene minimalne naknade;

 

 • za dijete čija su braća ili sestre već upisani u Dječji vrtić Vladimir Nazor (čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema Dječjem vrtiću): navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši

 

E-prijava preuzima određen skup podataka, dok je ostalu dokumentaciju koja se traži potrebno posebno učitati i priložiti uz e-prijavu.

 

Dječji vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

 

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

 

VI. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

 

Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis podnosi e-prijavu putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (dalje u tekstu e-prijava) s odgovarajućom dokumentacijom.

 

Roditelj je dužan u upisnom roku predati e-prijavu s potpunom dokumentacijom, a e-prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata.

 

E-prijave zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

 

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su: dodijeljen OIB, posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu i evidentiran odnos roditelj i dijete.

Upisni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (dalje u tekstu Povjerenstvo). Članove Povjerenstva imenuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

VII. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Odluka o privremenim rezultatima upisa objavljuje se na internetskim stranicama i oglasnim pločama svih objekata Dječjeg vrtića na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

 

Odluka o privremenim rezultatima izbora biti će objavljena dana 06.06.2023. godine.

 

Protiv Odluke o privremenim rezultatima upisa roditelj ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave odluke.

 

Žalba se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu i o njoj odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

  

Nakon završetka postupka po prigovorima Upravno vijeće donosi Odluku o rezultatima upisa te istu dostavlja na suglasnost osnivaču u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

Na temelju suglasnosti osnivača Odluka o rezultatima upisa se objavljuje na internetskim stranicama i oglasnim pločama svih objekata Dječjeg vrtića na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

 

 

Upisi u Dječji vrtić Vladimir Nazor u pedagošku godinu 2023./2024.

 

Poštovani roditelji,

 

Ove godine će se, kako smo već najavili, upisi provoditi isključivo preko aplikaciji e-Građani, a koja aplikacija je dostupna na portalu e-Građani. Upisi će se provoditi u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/

Aplikaciju je razvio središnji državni ured za razvoj digitalnog društva a upute za korištenje možete pronaći na: upute_za_roditelje.pdf

Pozivate se još jednom da provjerite valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani. Ukoliko istu još niste pribavili, popis svih prihvaćenih vjerodajnica možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 . Posebnu pozornost obratite da li unutar aplikacije e-Građani imate evidentiran odnos roditelj-dijete.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na sljedećem kontaktu:

051/309 - 361 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 15:00.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana