Programi

U našem dječjem vrtiću provode se sljedeći programi:

 

Redoviti programi:

  • Redoviti  cjelodnevni program jaslica
  • Redoviti  cjelodnevni program vrtića
  • Cjelodnevni specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika
  • Cjelodnevni specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika
  • Cjelodnevni program vrtića, produženi rad
  • Redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta

 

Posebni kraći programi;

  • rano učenje talijanskog jezika
  • rano učenje engleskog jezika

 

Posebne kraće programe koriste polaznici vrtića i djeca koja nisu upisana u redovite programe vrtića. Programi se provode jedan puta tjedno u trajanju od 60 minuta za djecu stariju od 4 godine. Sve programe odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

Program predškole za djecu koja nisu upisana u redovite programe

 

Posebni kraći program ranog usvajanja talijanskog jezika

 

Cilj ovog programa je omogućavanje učenja i upoznavanja stranog jezika i kulture od najranije dobi, na djeci pristupačan način, uz osiguravanje poticajnog okruženja (kroz oblikovanje prostora - materijalne sredine, osiguravanja adekvatne opreme, stručnog kadra) u kojem će dijete spontano učiti talijanski kroz svakodnevne situacije, radnje i aktivnosti.


 

Posebni kraći program ranog usvajanja engleskog jezika

 

Rad odgajateljica je u skladu s djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama. Dakle, kroz igru, brojalice, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu, djeca na zabavan način postavljaju temelje engleskog jezika

 

Redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta

 

Svakodnevno kretanje jedan je od istaknutih preduvjeta uodržavanju uravnoteženog stanja organizma i razine zdravlja općenito, aposebice kod djece rane i predškolske dobi. Primjena djetetu primjerenih kinezioloških programa i sadržaja već od najranije dobi jest djelotvoran način da dijete počne razvijati zdrav način života već u ranom djetinjstvu. Jedan od zadataka kinezioloških programa i sadržaja jest razviti svijest o potrebi tjelesnog vježbanja.

Više o redovitom cjelodnevnom programu obogaćenom specifičnim sadržajima sporta možete pročitati OVDJE.

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana